Obecné zastupiteľstvo 2011-2014

Starosta obce :
Mgr. Peter Pitoňák

Poslanci obce :
Bc. Daniel Forgáč

Milan Ivančák
Stanislav Ivančák
Ing. Jozef Janus
Ing. Darina Kaľavská

Stanislav Rokyta

– prevzal k 1.2.2011 funkciu poslanca obecného zastupiteľstva ako 1. náhradník za R. Pavlova
Ladislav Štofila

 

Robert Pavlov
– „vzdal sa“ mandátu poslanca obecného zastupiteľstva k 31.1.2011

 

 

Kontrolórka obce :

Mária Dúbravská