Obecné zastupiteľstvo 2015 – 2018

Starosta obce : Mgr. Peter Pitoňák

Telefón : +421 53 469 91 08

email : starosta@grancpetrovce.sk

Poslanci obce : Ing. Darina Kaľavská

email : kalavska@grancpetrovce.sk

Ing. Marek Zavatčan

Bc. Peter Forgáč

Jozef Mihaľák

Ing. Ľubomír Bašta

Milan Ivančák

email : m.ivancak@grancpetrovce.sk

Ing. Jozef Džugas

Kontrolórka obce : Mgr. Tatiana Brandoburová