Samospráva

Kontakt :

Obecný úrad Granč – Petrovce
Gašparovec 107/8

053 05  Beharovce
okres: Levoča
Slovenská republika

IČO : 00329070

Telefón : 053 – 469 9106
+421 53 469 9106

Nová kontaktná e-mailová adresa
OcÚ Granč – Petrovce (od 05/2016) :

obecgrancpetrovce@gmail.com

Starosta obce:

Mgr. Peter Pitoňák

email: starosta@grancpetrovce.sk

 

Ekonomický úsek OcÚ:

Mgr. Jana Mačáková

email: macakova@grancpetrovce.sk

 

Správa daní a poplatkov OcÚ:

Anna Forgáčová

email: obec@grancpetrovce.sk

 

Podateľňa OcÚ:

Jana Morongová

email: obecgrancpetrovce@gmail.com