Samospráva

Kontakt :

Obecný úrad Granč – Petrovce
Gašparovec 107/8

053 05  Granč-Petrovce
okres: Levoča
Slovenská republika

IČO : 00329070

Telefón : 053 – 469 91 08
+421 53 469 91 08

Nová kontaktná e-mailová adresa
OcÚ Granč – Petrovce (od 05/2016) :

obecgrancpetrovce@gmail.com

Starosta obce:

Mgr. Peter Pitoňák

Ekonomický úsek OcÚ:

Mgr. Jana Mačáková, 0903 902 108

email: macakova22@gmail.com

Správa daní a poplatkov OcÚ, Podateľňa OcÚ:

Jana Šefčíková, tel. 0903 903 108

email: obecgrancpetrovce@gmail.com