Školstvo

Materská škola

Riaditeľka: Mgr. Jarmila Kubíková
tel. 053 469 91 07

Trieda II
Trieda I
Trieda I.

Školská jedáleň pri Materskej škole

vedúca ŠJ – Jana Šefčíková
email: obecgrancpetrovce@gmail.com
tel.: 0903 903 108

Jedálny lístok školskej jedálne pri MŠ:


Základná škola


https://zsgrancpetrovce.edupage.org

Akcie pre deti a mládež :

Bezpečný cyklista 2011

Kvalifikačné predpoklady a potrebné doklady.

Všeobecné záväzné nariadenie obce

… školské zariadenia   2015   07

O školských obvodoch . . . 2015 12