Služby

Obchodný register :

Granč, s. r . o.

MARCUS Transport, s. r. o.

 

Živnostenský register :

Milan Ivančák – MILANO

ubytovacie služby, výroba hotových jedál a polotovarov
Granč-Petrovce 122
AGRODRUŽSTVO  Granč-Petrovce

Milan Ondruš

ubytovacie služby
areál Agrodružstva Granč-Petrovce

Emília Pavlikovská

výroba pekárských a cukrárských výrobkov

Pohostinstvo na rázcestí

Potraviny F. Ondáš

Potraviny SLOVNORMAL

SLOVNORMAL, s. r. o.

výroba pekárenských výrobkov
areál Agrodružstva Granč-Petrovce