Voľby do europskeho parlamentu 2019

Adresa na doručovanie delegačných listín do okrskovej volebnej komisie v Granč-Petrovciach

obecgrancpetrovce@gmail.com