VZN

VZN r. 2016

Nakladanie s komunálnymi odpadmi … VZN 1-2016

Registratúrny poriadok …  VZN 2-2016

 

VZN r. 2015

Miestne dane 2015 01

Poplatky za komunálny odpad  2015  02

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  2015   03

Vodovody a odber vody  2015  04

Poplatky za odpadové vody   2015  05

Prevádzkový poriadok pohrebiska  2015  06

… školské zariadenia   2015  07

Označovanie ulíc, číslovanie stavieb …  2015  08

Dodržiavanie čistoty …. 2015 09

Držanie psov 2015 10

O opatrovateľskej službe . . . 2015 11

O školských obvodoch . . . 2015 12

 

VZN r. 2014

Podmienky nájmu v nájomných bytoch  2014 01

VZN r. 2013

VZN 2013 01 Povodňový plán záchranných prác

 

VZN r. 2012

 

VZN r. 2011

Miestne dane 2011  01

VZN r. 2010

VZN r. 2009

Nakladanie s komunálnymi odpadmi 2009  07

VZN r. 2008

Miestne dane 2008  01 

Poplatky za komunálne odpady 2008  02

Komunálne odpady 2008  03 

Držanie psov  2008  04

Cintorínsky poriadok 2008  05

Opatrovateľská služba 2008  06 

VZN r. 2006

Dodržiavanie čistoty a poriadku 2006  11