Oznamy

Vážení občania,
boli Vám, alebo v najbližších dňoch budú doručené rozhodnutia o poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Tieto rozhodnutia Vám boli distribuované, aby ste vedeli kto platí za koľko osôb v domácnosti.
Pokiaľ uhrádzate poplatok za vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom SIPA, nie je potrebné ho uhrádzať nad rámec SIPO platieb.

Zmena organizačnej štruktúry zamestnancov a jednotlivých oddelení Obecného úradu k 1.1.2019

   Rozhodnutie…

 

Upozornenie na platnosť občianskych preukazov.

Pred desiatimi rokmi došlo v našej obci k vytvoreniu a pomenovaniu ulíc. Veľa občianskych preukazov, vydaných v súvislosti s touto udalosťou,  stráca v tomto období platnosť.

Žiadosť o nový občiansky preukaz, podaná pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu, je bez poplatkov.  

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_obciansky-preukaz

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu skončenia doby platnosti občianskeho preukazu, alebo 180 dní pred skončením platnosti občianskeho preukazu, z dôvodu výmeny za občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo ak je jeho občiansky preukaz neplatný z dôvodu, že občiansky preukaz stratil alebo mu bol odcudzený alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu v stanovených prípadoch.

 

zvoz odpadov 2019  – pdf verzia

 


 

Nová kontaktná e-mailová adresa
OcÚ Granč – Petrovce:

obecgrancpetrovce@gmail.com


Počet návštev web stránky :