RSS Granč - Petrovce http://grancpetrovce.sk RSS kanál obce Granč - Petrovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 http://grancpetrovce.sk/sprava/12103/n 12103 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/dieta-luka_eb35a8_sm.jpg Pozvánka na 9. zasadnutie OZ http://grancpetrovce.sk/sprava/11802/n 11802 Pozvánka http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/termin-kalendar_4e63f3_sm.jpg Prevádzkový čas zberného dvora v obci Granč-Petrovce http://grancpetrovce.sk/sprava/11783/n 11783 Pozor zmena !!! http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/smetiak-kose-odpad-separovanie_fbe8b6_sm.jpg Prechod na prázdninový režim v prímestskej doprave od pondelka 18.5.2020 http://grancpetrovce.sk/sprava/11780/n 11780 Zmena v prímestskej autobusovej doprave http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/cesta-dialnica-trava_62a805_sm.jpg Zmena v cestovnom poriadku SAD od 1.5.2020 http://grancpetrovce.sk/sprava/11565/n 11565 Zmeny v cestovnom poriadku SAD http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/cesta-dialnica-trava_33d1c9_sm.jpg Zvýšené riziko požiaru http://grancpetrovce.sk/sprava/11467/n 11467 Nebezpečentvo vzniku požiaru http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/ohen-plamen-poziar_65e9ad_sm.jpg Usmernenie hlavného hygienika - siedma aktualizácia http://grancpetrovce.sk/sprava/11390/n 11390 Usmerenie hlavného hygienika - siedma aktualizácia http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_16b851_sm.jpg Usmernenie hlavného hygienika - šiesta aktualizácia http://grancpetrovce.sk/sprava/11258/n 11258 Usmernenie hlavného hygienika - šieta aktualizácia http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_8738c4_sm.jpg Usmernenie hl. hygienika SR COVID-19 http://grancpetrovce.sk/sprava/10796/n 10796 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_529219_sm.jpg Zmena stránkových hodín http://grancpetrovce.sk/sprava/10798/n 10798 Zmena stránkových hodín na OcÚ Granč-Petrovce z dôvodu mimoriadnych opatrení http://grancpetrovce.sk/data/news/grancpetrovce.sk/2020/termin-kalendar_f8e405_sm.jpg