Školstvo

Materská škola

 

Trieda II Trieda I Trieda I.


Školská jedáleň pri Materskej škole

vedúca ŠJ – Jana Morongová
email: obecgrancpetrovce@gmail.com
tel.: 0908 402 310

Jedálny lístok školskej jedálne pri MŠ:

 

 

 

 

 


Základná škola

Akcie pre deti a mládež :

Bezpečný cyklista 2011

 

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ – záujemcovia môžu podať prihlášky do 7.8.2015.

Kvalifikačné predpoklady a potrebné doklady.

Všeobecné záväzné nariadenie obce

… školské zariadenia   2015   07

O školských obvodoch . . . 2015 12