Školstvo

Materská škola

Trieda II
Trieda I
Trieda I.

Školská jedáleň pri Materskej škole

vedúca ŠJ – Jana Morongová
email: obecgrancpetrovce@gmail.com
tel.: 0908 402 310

Jedálny lístok školskej jedálne pri MŠ:


Základná škola

Akcie pre deti a mládež :

Bezpečný cyklista 2011

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ – záujemcovia môžu podať prihlášky do 7.8.2015.

Kvalifikačné predpoklady a potrebné doklady.

Všeobecné záväzné nariadenie obce

… školské zariadenia   2015   07

O školských obvodoch . . . 2015 12