Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štefan Petróczy

Štefan Petróczy ( nem. Stephan Petróczy von Petrócz, maď. István Petróczy von Petrócz), sa narodil v našej obci v roku 1876. Pochádzal zo zemianskeho rodu. Patril k priekopníkom stavby vrtuľníkov na svete.

Rodný dom Štefana Petróczyho
v súčasnosti je v ňom umiestnená základná škola

Pamatna-tabula-S.-Petroczyho

budova_skoly

Študoval na vojenskej technickej akedémií vo Viedni. Po skončení štúdií bol zaradený k tzv. „Luftschifferabteilungu“, kde v r. 1902 zložil skúšky pilota balónov.

Neskôr získal aj diplom motorového pilota.
Vojenský balónový kurz absolvoval v r. 1905, r. 1911 sa stal držiteľom rakúskeho pilotského diplomu.

Po vytvorení vojenského letectva sa stal veliteľom leteckej školy a neskôr aj šéfom najväčšej c. a k. ( cisársko – kráľovskej) aeronautickej základne vo Fischamende pri Viedni.

Štefan Petróczy vo Fischamende riadil výstavbu hangáru pre vzducholode a tiež výrobňu vodíka, potrebného k plneniu plynových balónov.
Pri budovaní výrobne vrtúľ firmou Osterreische-Ungarische Integral Propeller Werke sa Štefan Petróczy spoznal s Prof. Dr. Ing.Theodorom Kármánom, vynikajúcim vedeckým pracovníkom a svetovým odborníkom v hydrodynamike a aerodynamike a Ing.Vilémom Žúrovcom, ktorý sa zaoberal problématikou kolmo štartujúcich lietadiel a lietadiel s krátkym rozbehom pri štarte.
Títo dvaja páni mu pomohli realizovať jeho dávny sen, a to konštrukciu vrtuľníka.

V roku 1917 bol pod projektovým názvom „Schrauben-Fesselfliegr SFF“ postavený maďarskou firmou MAG 1. prototyp vrtuľníka s elektromotorom Austro-Daimler (P-K-Z 1).
Koncom roka 1917 sa začal rodiť projekt druhého vrtuľníka s výbušnými motormi na benzínový pohon.
Jeho stavbu financovala maďarská banka a firma Lipták zo súkromnej zbierky.Koncom marca 1918 sa stavba vrtuľníka skončila a v máji 1918 sa začali testovacie skúšky ( P-K-Z 2).
Vrtuľník mal na svoju dobu veľmi dobré výkony. Najväčšia dosiahnutá výška letu bola 50 m a najdlhší čas letu bol 30 min. Maximálna letová hmotnosť pri výstupe do výšky 50 m činila 1 814 kg.

V júni 1918 sa pri skúšobnom letu vrtuľník rozbil, čo znamenalo prerušenie skúšok až do konca 1. svetovej vojny…

Pomenovanie obidvoch vrtuľníkov podľa skratiek mien konšturktérov vzniklo až v roku 1921. PKZ = Petróczy – Kárman – Žúrovec

Štefan Petróczy ponúka v novembri 1918 svoje služby maďarskej národnej rade, ktorá ich prijala. Od roku 1920 pracuje na ministerstve obchodu, kde sa stal vedúcim oddelenia pre “ vzdušnú “ t.j. leteckú dopravu.

V roku 1924 odchádza do dôchodku.
Jeho životná púť skončila 9.8.1957 v Budapešti.